• អំពី

អ្វីមួយអំពីយើង

អំពី​ពួក​យើង

Huixian Tiankai ក្រដាសការធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុននេះគឺជាភ្នាក់ងារស្របច្បាប់មួយ។ សហគ្រាសឯករាជ្យនិងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដោយមានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសដោយស្ថាប័នវិស្វកម្មគីមីស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យក្រុងធានជីងវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្រ្តនៅសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុង Qingdao និងបច្ចេកវិទ្យា។ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងប្រតិបត្តិការក្រោមតំណែងរបស់ខ្លួនហឺណានហេងលីឧស្សាហកម្ម Group Co .. Ltd ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 1997 ... ។


កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!